Skip to content

Acasa

“Concursul a început în 2007, în octombrie, luna în care s-au născut atât George Ranetti cât şi Grigore Tocilescu, şi s-a finalizat (ediţia I) pe 30 ianuarie 2008, când sărbătoream 156 de ani de la naşterea lui I.L.Caragiale. Aceste trei personalităţi, Ranetti, Tocilescu şi Caragiale, au fost, sunt şi vor rămâne giranţii concursului Romeo şi Julieta la Mizil.

Ne dorim ca Romeo şi Julieta la Mizil să devină, peste ani, un brand al oraşului nostru. Data de 30 ianuarie 2009 şi toate datele de 30 ianuarie care vor urma, au avut, au şi vor avea aceeaşi importantă încărcătură religioasă şi culturală, atât din perspectiva locală, sărbătoarea liceului nostru şi premierea Concursului Romeo şi Julieta la Mizil, dar şi naţională–aniversarea marelui dramaturg român, născut în Haimanale, lângă Ploieşti, I.L. Caragiale.

Prof. Victor Minea,
Directorul Liceului Teoretic “Grigore Tocilescu” Mizil

„Mizilul!… Aşezată la poalele Tohanilor, celebre podgorii, această urbe – o grădină – se răsfaţă cu multă cochetărie pe o pajişte plană, asupra căreia bate soarele în plin de cum răsare şi până apune, iarna şi vara. Rar se găseşte o panoramă aşa de plăcută şi atât de luminată: la miazănoapte, trâmba podgoriilor aci aproape, şi mai sus, în depărtare, treptele din ce în ce mai azurii ale Carpaţilor; la miazăzi, câmpia vastă, care se-ntinde, uşor povârnită, până departe-n Dunăre. La spate, cea din urmă treaptă a munţilor; în faţă, neţărmurita zare a câmpiei. Se poate zice că Mizilul este poarta Bărăganului.”

I.L Caragiale, O zi solemnă